Welkom bij

Wereldwinkel Wijk bij Duurstede

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Wijk bij Duurstede

 RSIN

 812874882

 Vestigingsadres

 Peperstraat, 3961 AT Wijk bij Duurstede

 Telefoonnummer

  0343 594333

 E-mail adres

 info@wereldwinkelwbd.nl

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

[Wereldwinkel  NAAM] bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. [Wereldwinkel NAAM] is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Wijk bij Duurstede vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Het vermogen verkrijgen wij uit de verkoop van Fairtrade producten. Incidenteel ontvangt Wereldwinkel Wijk bij Duurstede donaties, waarmee een deel van de vaste lasten (bijvoorbeeld huur) kan worden betaald.

Beheer van het vermogen

Wereldwinkel Wijk bij Duurstede heeft haar gelden ondergebracht bij de ASN bank.

Besteding van  het vermogen

Het opgebouwde vermogen gebruiken wij als algemene reserve dat dient om negatieve resultaten te kunnen compenseren.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:  John van Balen, voorzitter

                                       Sylvia Bleecke, secretaris

                                       Gerrit Verbaan, penningmeester

 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Wijk bij Duurstede heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen in enkele gevallen een onkostenvergoeding vanwege reiskosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor afdeling inkoop die producten ophaalt bij centrale afhaalpunten voor Fairtrade producten.

Verslag

Op deze plaats volgt binnenkort het verslag van Wereldwinkel Wijk bij Duurstede. Door een groot verloop binnen ons vrijwilligersbestand is dat nog niet volledig beschikbaar.

Financiële huishouding

 

STICHTING WERELDWINKEL WIJK BIJ DUURSTEDE            
                 
JAARREKENING 2017                
                 
balans per 31 december 2017                
    31-12-17   31-12-16   31-12-15   31-12-2014
                 
ACTIVA                
inventaris en inrichting    €     1.201,00    €    2.401,00    €       524,38    €    1.048,76
                 
voorraden    €     6.469,45    €    8.985,65    € 11.218,95    € 13.464,00
                 
vorderingen    €     1.611,95    €    3.259,63    €    4.103,29    €    4.378,22
                 
liquide middelen    €   18.936,44    € 23.551,31    € 33.976,95    € 37.682,90
     €   28.218,84    € 38.197,59    € 49.823,57    € 56.573,88
                 
PASSIVA                                                                               
Eigen vermogen    €   25.275,53    € 35.957,63    € 42.874,58    € 45.103,75
                 
reserveringen    €     1.984,58    €    1.984,58    €    4.066,38    €    4.537,51
                 
schulden    €         958,73    €       255,38    €    2.882,61    €    6.932,62
                 
     €   28.218,84    € 38.197,59    € 49.823,57    € 56.573,88
                 
WINST EN VERLIESREKENING 2017                
  2017   2016   2015   2014  
                 
verkoop    €   33.329,57    € 40.412,26    € 48.755,47    € 52.927,29
kostprijs omzet    €   25.989,46    € 29.873,41    € 34.189,68    € 39.038,21
brutowinst    €     7.340,11    € 10.538,85    € 14.565,79    € 13.889,08
                 
kosten                
huisvesting    €     9.998,15    € 10.469,60    € 13.385,95    €   8.490,70
overige kosten    €     6.411,52    €    6.491,42    €    5.734,07    €   5.975,08
                 
totaal kosten    €   16.399,67    € 16.961,02    € 19.120,02    € 14.465,78
                 
resultaat winkel verlies  €     9.059,56 verlies  €  -6.422,17 verlies  €  -4.554,23 verlies  €    -576,70
                 
diverse baten en lasten    €   -1.622,54    €      -494,78    €    2.325,08    €      339,21
                 
verlies boekjaar    €  10.682,10    €   -6.916,95    €   -2.229,17    €    -237,49